4-ÉPV KFT.

Építőipari, Szolgáltató és kereskedelmi KFT.

Rugalmas munkaidő szervezése

Rugalmas munkaidő szervezés a 4-ÉPV Kft-nél
Támogatott: 4-ÉPV Kft.
Támogatás összege: 12 024 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Pályázati azonosító: GINOP-5.3.2-16-2016-00245
Finanszírozás: ESZA

A projekt bemutatása:

A projekttel kapcsolatos átvilágításban a szervezet munkavállalói létszámából, 7 fő vett részt. Az ügyvezető a lehetséges rugalmas alkalmazási formák közül elsőként azokat a formákat tartotta bevezethetőnek, amelyek leginkább illeszthetők az építőipari tevékenység és munkaszervezés sajátosságaihoz, és amelyek, ha közvetve is, de hatással vannak a szakemberek cégben való megtartására. Ilyennek tekintette a részmunkaidőt, távmunkát és a határozott idejű foglalkoztatást.
Összességében a megkérdezett munkavállalók úgy értékelték, hogy a cég szemléletmódját tekintve jelenleg is rugalmas, a munkavállalók a rugalmas foglalkoztatás fejlesztésében látnak fejlesztési lehetőségeket.
A helyzetfeltárás adatainak tükrében és a fejlesztési elképzelések szerint a 4-ÉPV Kft. 9 munkakört alakít át, 4 rugalmas formát – kötetlen munkarendet, rugalmas munkaidőt csúsztatható munkavégzéssel, távmunkát és havi munkaidőkeretet – kíván bevezetni. A munkakörök rugalmas átalakítása 12 fő munkavállalót érint.
A projekttel kapcsolatosan a munkakörök átszervezéséhez, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó munkajogi, pénzügyi, szervezetfejlesztési és humán erőforrás-fejlesztési tanácsadás, a munkafolyamatok, munkakörök, munkaszervezés átalakítása, átszervezése, személyügyi politika átalakítása, fejlesztése, kultúraváltást támogató tevékenységek váltak szükségessé az alábbiak szerint:
• szervezeti szabályzatok kialakítása, átalakítása a rugalmas munkaszervezéshez kapcsolódóan; a meglévő munkafolyamatok átstrukturálása, rögzítése, dokumentálása, SZMSZ kialakítása; a 4-ÉPV Kft-nél alkalmazott minőségirányítási rendszerek illeszkedésének felülvizsgálata és harmonizációja.
• HR dokumentumok kialakítása, átalakítása; a rugalmas foglalkoztatásba bevont munkakörök és a kapcsolódó HR dokumentumok átalakítása az új foglalkoztatási formáknak megfelelően és az új munkaidőbeosztás kialakításával összefüggő tanácsadás.
• HR-tevékenységhez, szervezeti fejlesztéshez alátámasztottan indokolt IT fejlesztésekhez tanácsadás; a távmunka informatikai feltételeinek és az ellenőrzés módjának kialakítása az átalakított munkakörhöz igazítva, valamint a munkaidőnyilvántartás informatikai lehetőségeihez kapcsolódó tanácsadás.
• Munka-magánélet összehangolását segítő és a rugalmas átszervezés feltételeként megjelenő egyéb jogi, pénzügyi, munkaügyi tanácsadás; a rugalmas foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogszabályok részletes bemutatása, a jogszabályoknak megfelelő munkaidőnyilvántartással összefüggő tanácsadás. A munka-magánélet összehangolását, egyensúlyát elősegítő fejlesztések előkészítése a pszichológiai kockázatok felmérésével.

· Munkakörök átalakításához, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó vezetői képzés, csoportos coaching, valamint műhelymunkák
– Vezetői egyéni coaching a szervezeti változások kezelésére, a vezetői eszköztár fejlesztése

· Munkakörök átalakításához, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó munkavállalói képzés, valamint műhelymunkák;

– Rugalmas foglalkoztatás bevezetését támogató munkatársi műhelymunka; az elköteleződés segítése, a szervezeten belüli bizalom erősítése, az atipikus formák előnyeinek megismertetése.
– Kommunikáció és konfliktuskezelési képzés; a munkahelyi kapcsolatok erősítése, az információáramlás javítása, a szervezeti működési konfliktusok kezelése.
– Szervezeti együttműködést segítő műhelymunka; a szervezeti kohézió növelése, az együttműködést akadályozó egyéni és szervezeti tényezők feltárása.
– Időgazdálkodás és munkahatékonyság műhelymunka; a munkaidő kihasználás mintáinak megismertetése, az időstruktúra kialakítása csoportos és egyéni konzultációk alkalmazásával.

Továbbá 2017.01.01.-től a 4-ÉPV Kft. több éves szakmai tapasztalattal rendelkező munkahelyi mentort foglalkoztat. Feladata a rugalmas foglakoztatási forma bevezetésének támogatása, a vállalkozás működésébe való beillesztés elősegítése.
A rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez szükséges eszközök, immateriális javak szintén jelen pályázat keretein belül kertültek beszerzésre.